Poď s nami myslieť globálne

Čo nájdeš na tejto stránke?

INŠPIRUJ SA

Články od tímu Globálka, príručky s aktivitami aj tipy na čítanie. Online aj na požičanie z Ústredia.

KONAJ

Tipy, ako pretaviť globálne myslenie do konkrétnych činov a globálny rozmer pre tvoje osobné napredovanie.

POŠLI TO ĎALEJ

Aktivity, pomocou ktorých globálne myslenie ukážeš aj iným a projekty, ktorými sa môžeš inšpirovať.

Skauti zlepšujú svet

„Pokúsme sa zanechať tento svet o trochu lepším, než aký bol, keď sme naň prišli.“ Robert Baden-Powell

Sleduj nás na sociálnych sieťach.