Osobné napredovanie

Osobné napredovanie

Chcete sa venovať témam globálneho vzdelávania. Využiť k tomu môžete programovú ponuku Slovenského skautingu.

Výzva Zelený život

Globálne témy: udržateľná spotreba, ochrana životného prostredia..

Táto výzva je určená najmä pre rangerskú vekovú kategóriu (15-18 rokov). Ten, kto začne žiť Zelený život sa každý deň po dobu minimálne 45 dní snaží splniť všetkých sedem predsavzatí. Ak splní podmienky výzvy, prijme predsavzatie do budúcna – každú stredu budeš opäť plniť Zelený život, aby si sa udržal v „zelenej“ kondícii i naďalej.

Viac nájdeš na stránke skauting.sk.

Príležitostná výzva Antivírus

Globálne témy: zdravie, aktívne občianstvo…

Táto výzva vznikla ako reakcia na globálnu pandémiu. Podporuje zdravý životný štýl, starostlivosť o svoje zdravie (fyzické aj mentálne) a povbudzuje k vzájomnej empatii.

Viac nájdeš na skauting.sk

Voľný programový modul Rozhľadňa

Globálne témy: ciele udržateľného rozvoja

Rozhľadňa je určená pre roverov a dospelých skautov, ktorí chcú osobnostne rásť. Má sedemnásť poschodí, ktoré nadväzujú na 17 Cieľov udržateľného rozvoja.

Viac nájdeš na stránke skauting.sk.

Voľný programový modul Moja Európa

Globálne témy: globálne partnerstvá, demokracia..

Súčasťou globálneho občianstva je vytváranie partnerstiev. Príkladom takéhoto partnerstva môže byť Európska únia. Odborka Občan Európskej únie nabáda k aktívnemu poznávaniu Európskej únie. Modul má 4 oblast – História a geografia, Cestovanie, Ja – Občan a Recesia.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Občan

Globálne témy: demokracia, aktívne občianstvo, ľudské práva..

Skauti by si pri plnení tejto odborky mali osvojiť postoj zdravého demokratického občianstva. Mali by získať základný prehľad o fungovaní demokratického štátu, právach a povinnostiach občanov. Odborka nabáda k aktívnemu občianstvu a podporuje i mierovú a tolerantnú spoluprácu medzi národnosťami žijúcimi na Slovensku. Odborka má zelený aj červený stupeň.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Občan Európskej únie

Globálna téma: aktívne občianstvo, globálne partnerstvá, demokracia..

Súčasťou globálneho občianstva je vytváranie partnerstiev. Príkladom takéhoto partnerstva môže byť Európska únia. Odborka Občan Európskej únie nabáda k aktívnemu poznávaniu Európskej únie, jej inštitúcií, zastúpenia Slovenskej republiky v nej či výhod, ktoré z nášho členstva plynú. Odborka má zelený aj červený stupeň.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Znalec skautskej legislatívy

Globálne témy: aktívne občianstvo, demokracia..

Pýtaš sa, čo majú naše skautské Stanovy s globálnymi témami? Ako sa hovorí – konaj lokálne, mysli globálne. Rovnako ako podporujeme aktívne občianstvo našich členov v rámci štátu, Európy a planéty, vieme byť aktívnymi občanmi aj v našom skautskom spoločenstve. Podporou aktívneho občianstva v akejkoľvek forme sa učíme zručnosti a návyky, ktoré vieme aplikovať v globálnom rozmere.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Ochranca prírody

Globálne témy: ochrana životného prostredia..

Odborka má iba Zelený stupeň, no skladá sa z niekoľkých oblastí – Zručnosti, Vedomosti, Porozumenie, Povedz ostatným. Cez aktivity v jednotlivých oblastiach skauti prehlbujú svoje vedomosti v oblasti ochrany prírody a podstupujú konkrétne kroky k pozitívnej zmene.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Handmader

Globálne témy: udržateľný život

Vedieť si vyrobiť vlastné výrobky, je súčasťou udržateľného života, obzvlášť ak si dáme záležať na kvalite, prírodnom zložení a lokálnosti surovín a materiálov, ktoré používame. Zároveň máš záruku, že nepôjde o veci vyrobené v neférových až nehumánnych podmienkach.

Viac nájdeš na skauting.sk

VĹČATÁ A VČIELKY

Odborka Dobrovoľník

Globálne téma: aktívne občianstvo..

Učením o dobrovoľníctve, podporujeme naše vĺčatá a včielky v aktívnom občianstve, empatii a všímavosti voči svojmu okoliu.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Lesník

Globálne témy: ochrana životného prostredia, život na pevnine..

Odborka pomáha budovať vzťah k prírode a prehlbovať svoje vedomosti o dôležitosti lesa v našich životoch. Odborka tiež povzbudzuje k aktívnej ochrane a starostlivosti o prírodu.

Viac nájdeš na skauting.sk

Ochranca prírody

Globálne témy: ochrana životného prostredia..

Odborka pomáha budovať vzťah k prírode a prehlbuje vedomosti užitočné k jej ochrane.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Separáčik

Globálne témy: ochrana životného prostredia, udržateľný život, odpady..

Odborka nabáda k vytváraniu návykov k udržateľnému životu a šíreniu povedomia o ekologickom správaní.

Viac nájdeš na skauting.sk

Odborka Zdravý život

Globálne témy: zdravie

Odborka podporuje zdravý životný štýl.

Viac nájdeš na skauting.sk

%d blogerom sa páči toto: