Tím

Tím

Chceš mať na svojom kurze alebo inej akcii workshop na nejakú z globálnych tém? Ozvi sa nám, ak budeme môcť, radi ti pomôžeme.

Ak už vieš, akú tému chceš na svojom podujatí mať, môžeš priamo vyhľadať lektora, ktorý sa jej venuje (CTRL+F, názov témy).

úvod do globálneho vzdelávania, skauting a globálne vzdelávanie, kritické myslenie, rozvoj, udržateľná spotreba, aktívne občianstvo, ľudské/detské práva, rovnosť pohlaví, migrácia, multikulti, životné prostredie, zero-waste/eko/global-friendly skautská akcia/tábor/život (hľadaj „akci“), hoaxy a propaganda, sociálne siete…

Frico (Richard Dvorský)

Volám sa Frico. Som z Prešporku. Študujem a lyžujem v Innsbrucku. Každý utorok mám družinovky s rakúskymi včielkami a vĺčatami. Rád organizujem Roverský Outdoorový Kurz. V skautingu pôsobím ako zahraničný komisár pre WOSM. A popritom rád cestujem.

Témy: kritické myslenie, hoaxy a propaganda, sociálne siete

Kontakt: richard.dvorsky@skauting.sk

 

Jane (Jana Jánošíková)

V skautingu pôsobím ako oblastná vodkyňa Západoslovenskej skautskej oblasti, kde sa angažujem v mnohých projektoch. Baví ma vzdelávanie a práca s mladými ľuďmi. Vo voľnom čase rada bicyklujem a vyrábam rôzne domáce produkty. Globálne vzdelávanie si našlo v mojom živote svoje miesto a snažím sa stále viac a viac prenikať do jeho podstaty.

Témy: úvod do globálneho vzdelávania, rozvojové problémy, global-friendly skautská akcia/život,…

Kontakt: Jana Jánošíková jana.janosikova@skauting.sk

 

Kit (Katarína Mertanová)

Globálne témy ma začali zaujímať až vďaka projektu Skauti myslia globálne, ale postupne presiakli do viacerých oblastí môjho života. V mojom študijnom programe, ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, som zrazu objavila veľký prienik s globálnym vzdelávaním. Dúfam, že niekedy budem môcť o týchto témach písať (už som si to aj skúsila) alebo ich prepašovávať do vyučovania ekonomických predmetov. Aj v diplomovke sa venujem migrácii a rozvojovým krajinám. Mojim domovským zborom je 32. zbor Ale Vivo Trenčín, ale keďže v súčasnosti žijem v Bratislave a chcela som sa venovať skautingu aj tam, je zo mňa oblastná ekonómka v bratislavskej skautskej oblasti. V tíme „globálka“ sa spolu so Sestrou a Veronikou starám o propagáciu – spravujem web, píšem články a prispievam na FB.

Témy: úvod do globálneho vzdelávania, migrácia, udržateľná spotreba, rozvoj…

Kontakt: Katarína Kit Mertanová, mertanova.katarina@gmail.com

 

Kocúr (Juraj Lizák)

Témy:  skauting a globálne vzdelávanie (8. skautská metóda, implementácia globálneho vzdelávania do skautského programu a výchovy, kde hľadať v hodnotových pilieroch skautingu globálny rozmer)

Kontakt: juraj.lizak@skauting.sk

 

Kompótik (Veronika Korčeková)

Globálne témy ma zaujímajú už od vysokej školy, kde som ich aj študovala. Mala som to šťastie, že som mohla prepojiť svoju odbornosť so záľubou – ako koordinátorka projektu Skauti myslia globálne. Okrem skautingu sa rada venujem folklóru, turistike a obnove starej drevenice.

Témy:  úvod do globálneho vzdelávania, aktívne občianstvo, svetové nerovnosti, rozvojová spolupráca…

Kontakt: Veronika Korčeková, veronika.korcekova@skauting.sk

 

mafián (Marián Lezo)

Momentálne sa venujem zahraničiu v Slovenskom skautingu. Popri tom fungujem v 61.zbore Modrý oblak Pezinok ako zborový vodca. Svoje pracovné chvíle trávim s angličtinou a históriou, zatiaľ čo svoje voľné chvíle rád míňam na frisbee a prírodu.

Témy: úvod do globálneho vzdelávania, kritické myslenie, aktívne občianstvo

Kontakt: Marián Lezo, marian.lezo@scouting.sk

 

Many (Miriama Olosová)

Volám sa Many a venujem sa vzdelávaniu v pracovnom i voľnom času. Zaujímajú ma globálne témy, pretože sa nás týkajú a aj preto vám rada odškolím niektoré z globánych tém prepojených so skautským životom.

Témy: úvod do globálneho vzdelávania, ľudské/detské práva, rovnosť pohlaví, životné prostredie

Kontakt: miriamaolosova@gmail.com

 

Sestra (Monika Lezová)

Som z 61.zboru Modrý Oblak Pezinok a mimo zborových funkcií sa rada obšmietam kde kade inde. Vzdelávaniu sa aktívne venujem v skautskom ale aj pracovnom živote. Ku globálku ma zaviala túžba prepojiť so skautingom občiansku náuku a etiku, ktoré mám vyštudované a zrazu, ani neviem ako sa to prihodilo, žijem globálnymi témami naplno aj v svojom osobnom živote. V rámci globálka fungujem v promo tíme – starám sa o našu fb stránku, pomáham so spravovaním tohto webu a propagujem globálko kde sa dá! 🙂

Témy:  úvod do globálneho vzdelávania, zero-waste/eko akcie a tábory, ľudské/detské práva, rovnosť pohlaví, migrácia, udržateľná spotreba, multikulti…

Kontakt: m.lezova@gmail.com

Vosky (Pavol Kukla)

Som z 59. zboru Barbakan Banská Bystrica, v súčasnej dobe však žijem v Prahe, kde študujem evolučnú biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovy. Kvôli tomu je moje zapájanie sa do oddielového života obmedzené. Snažím sa vypomáhať na celoštátnych akciách (na Slovensku aj v Česku), pôsobím v Hlavnom kapitanáte vodných skautov a v tíme globálneho vzdelávania. Mam rád remeselné pivo, kvalitnú žurnalistiku, literatúru, zaujímavé rozhovory a vedu.

Témy: kritické myslenie a veda, rovnosť pohlaví, životné prostredie, udržateľný rozvoj

Kontakt: pavol.kukla@gmail.com